اخبار

423مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در رباط کریم ، میدان دوم مصلی تجهیز شد.

422مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تهران ، خیابان خزانه بخارایی تجهیز شد.

421مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در رباط کریم ، خیابان شتر خوار تجهیز شد.

420مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در ساوه ، خیابان زنجانی تجهیز شد.

419مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در کرمانشاه ، بلوار 22بهمن تجهیز شد.

418مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تویسرکان ، خیابان انقلاب تجهیز شد.

417مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تبریز ، خیابان عباسی تجهیز شد.

416مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تهران ، بلوار ابوذر تجهیز شد.

415مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تبریز ، خیابان بهار تجهیز شد.

414مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در ساوه ، خیابان ولیعصر تجهیز شد.

75مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در کاشان – بلوار 22بهمن تجهیز شد.

413مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تهران ، اتوبان ستاری تجهیز شد.

74مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در اصفهان – بلوار کشاورز تجهیز شد.

412مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در گنبد کاووس ، خیابان طالقانی شعبه2 تجهیز شد.

73مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در شهرکرد – خ کاشانی تجهیز شد.

411مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در گنبد کاووس ، خیابان طالقانی شعبه1 تجهیز شد.

72مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در رامسر – خ رضی محله تجهیز شد.

410مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز ، بلوار هجرت تجهیز شد.

71مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در سراب – خ مطهری تجهیز شد.

409مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در همدان ، اسدآباد تجهیز شد.

70مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در کرج – سراسیاب ملارد تجهیز شد.

408مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در گرگان ، خیابان مطهری جنوبی تجهیز شد.

69مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در اصفهان – میدان احمد آباد تجهیز شد.

407مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شهریار ، خیابان بهشتی تجهیز شد.

68مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در کرج – فاز 4 مهرشهر تجهیز شد.

406مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در گرگان ، کمربندی ویلاشهر تجهیز شد.

67مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در تهران – پاسداران تجهیز شد.

66مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در تهران – انتهای اشرفی اصفهانی تجهیز شد.

405مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در گنبد کاووس ، بلوار طالقانی تجهیز شد.

65مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در تهران – خ سراج تجهیز شد.

64مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز – فرهنگشهر تجهیز شد.

404مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در فریدون کنار ، خیابان شهدا تجهیز شد.

63مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در کرج – باغستان غربی تجهیز شد.

403مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در اردبیل ، خیابان حسینی تجهیز شد.

62مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در اهواز – خ زیتون تجهیز شد.

402مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در تبریز ، خیابان ابوریحان تجهیز شد.

61مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع درتهران – خ فلاح تجهیز شد.

60مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع درشیراز-بلوار استقلال تجهیز شد.

401مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در کرمانشاه ، شهرک الهیه تجهیز شد.

59مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع درشیراز-بلوار پاسارگاد تجهیز شد.

58مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع درشیراز-خ اصلاح نژاد تجهیز شد.

57مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع درشیراز بلوارفرصت شیرازی تجهیز شد.

هایپرمارکت اسکای مون بالغ بر مساحت حدود 3000 متر در شهر گرگان افتتاح شد.

56مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در شهر زیبا تجهیز شد.

52مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در دردشت خیابان رسالت تجهیز شد.

51مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در اصفهان 3راه حکیم تجهیز شد. (فروشگاه ارتش)

50مین فروشگاه زنجیره ای افق کوروش توسط شرکت رادسرما واقع در خ رسالت تجهیز شد. (فروشگاه مدائن)

400مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز ، خیابان هدایت تجهیز شد.

399مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز ، خیابان عفیف آباد تجهیز شد.

398مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در زنجان ، شهرک انصاری تجهیز شد.

397مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز ، مرودشت تجهیز شد.

هایپرمارکت حسینی توسط شرکت رادسرما واقع در کرمان ، رفسنجان تجهیز شد.

396مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز ، شهرک گلستان تجهیز شد.

395مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در شیراز ، خیابان برق تجهیز شد.

394مین فروشگاه زنجیره ای جانبو توسط شرکت رادسرما واقع در آذرشهر تجهیز شد.

فروشگاه شهروند شعبه نفت تهران افتتاح شد.

فروشگاه شهروند شعبه راه آهن تهران  افتتاح شد.

فروشگاه فرنا شعبه تهران افتتاح گردید.

پروژه بزرگ متل قو-فروشگاه دهکده افتتاح گردید.

فروشگاه هایپر وان کردان افتتاح گردید.

فروشگاه بینج ساری افتتاح گردید.

پروژه بجنورد-فروشگاه ملورین افتتاح گردید.

فروشگاه بوستان زنجان افتتاح گردید.

فروشگاه سوپـر گوشت بهرام افتتاح گردید.

فروشگاه شهروند سون سنتر افتتاح گردید.

فروشگاه سینا افتتاح گردید.

فروشگاه شهروند طلائیه افتتاح گردید.

فروشگاه فرنا شعبه کرج – بهشتی افتتاح گردید.

فروشگاه فرنا شعبه کرج – فردیس رز افتتاح گردید.

فروشگاه فرنا شعبه کوشک افتتاح گردید.

فروشگاه پـارمیس زنجــان افتتاح گردید.

پروژه کــرمان فروشگاه نگین 2‎ افتتاح گردید.

فروشگاه هایـــپر سنتر خزر – تنکابن‎ افتتاح گردید.

پروژه ی شهروند المپیک

افتتاح پروژه ی اسکاد ( اتحادیه تعاونی کارکنان دولت )

افتتاح پروژه نخستین هایپر مارکت در اراک – هایپر مارکت ” مـا ”