یخچال فروشگاهی دربدار

یخچال فروشگاهی دربدار (یخچال سوپرمارکتی)

از انواع یخچالهای فروشگاهی ، یخچال و فریزر فروشگاهی ویژه سوپرمارکتها می باشند که در مدلهای مختلف با کاربریهای سوپرمارکتی،پروتئینی و قصابی (یخچال لاشه) از گذشته تاکنون تولید گردیده است.

این یخچالها در ابعاد ۲ متر و ۱.۴۰ به صورت مدولهای سفارشی تولید میشود و متناسب با کاربری و ابعاد تولیدی دارای ۳ یا دو درب در یخچالها و ۶ یا ۴ درب مگنتی در فریزرها می باشند.

از دیگر مدلهای دیگر این یخچالها میتوان به یخچال تک درب،یخچال نوشیدنی،یخچال شیرینی،یخچال و فریزر بستنی و تاپینگ های خاص اشاره کرد.