قفسه فروشگاهی سرلاین

قفسه فروشگاهی سرلاین

قفسه بندی سرلاین GONDOLA

  • سیستم قفسه بندی سرلاین یا کله گی جهت پوشش دهی و نمای مناسب در قسمتهای ابتدایی و انتهایی لاین اصلی قفسه طراحی و نصب میگردد.
  • قفسه بندی سرلاین به سه نوع  یکطرفه طرح ایتالیایی و نیم گرد و مدل پالتی تقسیم بندی میگردد که بر اساس طرح چیدمان و نظر کارفرما تولید و نصب میشود.
  • از ویژگیهای قفسه بندی سرلاین میتوان به نمایش بهتر کالاها، عرضه کالاهای خاص و لوکس و کالاهای حراج شده (promotion) اشاره نمود.